Vítejte na stránkách firmy Petr Kadlec-ELEKTROKOVO


Historie firmy:


Soukromě jsem začal podnikat v roce 1990 při zaměstnání. Z podniku STS Olbramovice, kde jsem pracoval, jsem odešel k 1. 5. 1991. Poté jsem prováděl elektromontážní práce, včetně revizí a výroby rozvaděčů. Dne 29. 6. 1991 jsem vydražil provozní jednotku ve Voticích bývalý Městský podnik služeb. Začínal jsem se dvěma zaměstnanci a dostatek práce mi umožnil v polovině roku 1992 přibrat nové pracovníky. Potom jsem rozšířil svoji činnost o zámečnictví. Zároveň začala výstavba nové provozní budovy. Následoval nákup zemní tech. a rozšíření služeb o zemní práce. V roce 1994 byla postavena ocelová hala a započala výstavba skladů. Dále došlo k rozšíření firmy nákupem pozemků a v roce 2000 se vystavěla výrobní hala pro kovovýrobu, obnovou a nákupem techniky se zvýšil rozsah manipulačních služeb a možností v oboru elektro i oboru kovo.


Obor Elektro:


 • montáže vedení VN, trafostanice do 35 000 V
 • montáže el. požárnía zabezpečovací stanice EPS, EZS
 • výroba rozvaděčů NN do 1000 V
 • elektromontáže, hromosvody, kabelové rozvody, elektroinstalace RD vč. revizí
 • montáže el. topení, kotlů, podlahové vytápění DEVI a ostatní el. práce
 • montáž pohonů vrat od f. TOUSEK

  Obor Kovo:

 • výroba ocelových konstrukcí pro mobilní síť, vývoz SRN i tuzemsko
 • výroba i montáž ocelových konstrukcí dle dodané dokumentace a ostatní zámečnické práce
  dle požadavků zákazníka, včetně zajištění povrchových úprav př. žárové zinkování
 • výroba strojních zařízení v oblasti malých vodních elektráren
 • výroba strojních zařízení v oblasti spalin a průmyslových kotlů
 • výroba pásových dopravníků
 • výroba a montáž křídlových, nesených nebo závěsných vrat které jsou ovládany ručně nebo automaticky
 • výroba vrátek a plocení pozemků
 • svářečské práce dle ČSN 05 0705, ČSN EN 9606-1, svařovací metody 111, 135, 141, 311
 • firma vlastní Velký průkaz způsobilosti dle ČSN EN 1090 - 1+A1
 • firma má zaveden systém jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2
 • firma má zaveden systém řízení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 14 001, ČSN OHSAS 18 001

  Služby:

 • jeřábnické práce
 • zemní a výkopové práce
 • bourací práce hydraulickým kladivem
 • výškové práce plošinou
 • řezání živičných a betonových povrchů
 • trasování inženýrských sítí

  Dokumenty:


  Politika integrovaného systému managementu (2017)

  Název projektu:

  „Rekonstrukce odsávání svařovny firmy Petr Kadlec-Elektrokovo“

  Popis projektu: Projekt rekonstrukce odsávání svařovny povede ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek a ke snížení fugitivních emisí TZL, které vznikají při obrábění a svařování kovových dílů. Instalací posuzovaného zařízení by mělo dojít ke snížení emisí z posuzované provozovny o přibližně 0,288 t/r TZL, resp. 0,240 t/r PM2,5, což bude mít příznivý vliv na imisní situaci v oblasti. Projekt je realizován na parcelním čísle stavebním 1388 na katastrálním území Votice 785041.

  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.  Název projektu:

  „FVE ELEKTRO-KOVO“

  Popis projektu: Cílem projektu je omezit spotřebu energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje a tím snížit dopad podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 při výrobě energie.

  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.  Název projektu:

  „Akumulace energie ve společnosti Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO“

  Popis projektu: Cílem projektu je pořízení systému akumulace energie (kapacita akumulátoru 70 kWh) pro Petra Kadlece na adrese Horní 612, 259 01 na pozemku 290/1 (stavba č. 1935).

  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj.


  Dokumenty:


  FVE ELEKTRO-KOVO

  Akumulace energie ve společnosti Petr Kadlec - ELEKTRO-KOVO

 •  TOPlist