Obor ELEKTRO

  • montáže vedení VN, trafostanice do 35 000 V
  • montáže el. požárnía zabezpečovací stanice EPS, EZS
  • výroba rozvaděčů NN do 1000 V
  • elektromontáže, hromosvody, kabelové rozvody, elektroinstalace RD vč. revizí
  • montáže el. topení, kotlů, podlahové vytápění DEVI a ostatní el. práce